LVS Studiefonds

Stichting Studiefonds LVS is in 2020 opgericht met als doel om scholing, vorming en studie te bevorderen voor kinderen van collega’s. Het studiefonds wil dit doel realiseren door het beschikbaar stellen van school- en studietoelagen. Het geld dat daarvoor nodig is, krijgt het studiefonds van LVS. De school- en studietoelagen worden verstrekt als gift. Dus alle reden om verder te lezen.

Waarom een studiefonds?

In veel gevallen is de kinderbijslag niet voldoende om de studiekosten van een leerling in het voortgezet onderwijs te kunnen betalen. Ook de studiefinanciering is geen “vetpot”, waardoor het gevaar dreigt dat studenten/scholieren om de kosten van hun opleiding te kunnen betalen steeds meer moeten lenen, tenzij ze bijverdienen door naast hun studie te werken of tenzij jij als ouder het verschil bijpast. De toelagen van het studiefonds zijn bedoeld als een extra steun in de rug voor de collega.

Voor wie is een school- of studietoelage bestemd?

De school- of studietoelage wordt verstrekt aan het kind. In aanmerking komen eigen, pleeg- of stief- kinderen van werknemers die een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben. Bij beëindiging van jouw dienstverband wordt de toelage tot het einde van het lopende school- en studiejaar doorbetaald. Daarna komen deze kinderen niet meer voor een toelage in aanmerking.

Om welke opleiding gaat het?

De school en studietoelagen worden verstrekt aan kinderen die algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, (voorbereidend) middelbaar of hoger beroepsonderwijs dan wel wetenschappelijk onderwijs volgen dat als fulltime dagopleiding wordt gegeven aan een door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstelling.

Mocht je interesse gewekt zijn, dan kun je onderstaande gegevens invullen en via de “verstuur” button verzenden. Wij zullen dan de LVS Studiefonds brochure toesturen waarin alle informatie in staat.