LVS Studiefonds

Heb je een vast contract bij LVS en heb je (pleeg- en/of stief-) kinderen die een studie volgen op het Algemeen Voortgezet Onderwijs, VWO, (V)MBO, HBO of het WO? Dan kunnen jouw kinderen gebruik maken van het LVS Studiefonds.

 

Stichting Studiefonds LVS is in 2020 opgericht met als doel om scholing, vorming en studie te bevorderen voor kinderen van collega’s. Het studiefonds wil dit realiseren door het beschikbaar stellen van school- en studietoelagen, omdat in veel gevallen de kinderbijslag en studiefinanciering niet voldoende is om de studiekosten te kunnen betalen. De toelagen van het studiefonds zijn bedoeld als een extra steun in de rug en gaat direct naar het kind toe.

 

Interesse? Vul onderstaand jouw gegevens in en meld jouw kind(eren) aan.